Home

Op dit moment is deze website in onderhoud. Kom binnenkort terug om de nieuwe site te bewonderen!

 

Deze website is gericht op de grilligheid van de meest voorkomende psychische klachten, zoals depressie, angststoornissen en eetstoornissen en behandelmethoden.

De site richt zich met name op chronische en recidiverende psychische klachten. Per stoornis is informatie over lopend onderzoek en vormen van behandeling gebundeld. Bovendien kunt u als bezoeker direct vragen stellen aan experts. Zorgvoorpsyche.nl is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie, Prof. C. Bockting) in samenwerking met diverse universiteiten, instellingen en experts op het gebied van psychische stoornissen (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Vrije universiteit, GGZ VU Ingeest Amsterdam, PsyQ Rotterdam, Accare Smilde en de Depressiestichting).

Onze experts